منو
مکیدن انگشت

با عادت مکیدن انگشت فرزندم چه کنم؟

مکیدن انگشت به خصوص انگشت شست یکی از شایعترین عادات دهانی است که در کودکان بروز می کند و غالبا از دندانپزشک درباره انواع مشکلاتی که ممکن است این عادت ای