منو
تاثیر قطره آهن

قطره آهن برخلاف تصور اکثر والدین باعث ایجاد پوسیدگی نمی گردد بلکه با ایجاد زبری به سطح دندانها عاملی کمک کننده در ایجاد گیر بلوک میکروبی بر سطح دندانها می شود که در صورت عدم رعایت بهداشت ، مستعد گیرپلاک بیشتر در نهایت منجر به ایجاد پوسیدگی می گردد.