منو
اهمیت دندان شیری

همیشه این سوال در ذهن بیشتر افراد جامعه وجود دارد که چرا باید از دندان‌های شیری مواظبت کرد در حالی که طول عمر این دندان‌ها کوتاه است و بیش از شش تا هفت سال ادامه پیدا نمی‌کند؟