فرهنگنامه اطلاعات پزشکی
پریو ( لثه و بافت های اطراف دندان )

لثه‌درمانی یا پریودنتولوژی (Periodontology) که پریودنتیکس (Periodontics) و تخصص لثه هم نامیده می‌شود شاخه‌ای از دندان‌پزشکی است که به بررسی و تشخیص و درمان بیماریهای مربوط به بافت‌های پیرادندانی می‌پردازد.

پیرادندان periodontium مجموعه‌ای از بافت‌های نگهدارندهٔ دندان‌ها است که پیرامون آنها را احاطه کرده و شامل لثه و استخوان آلوئول alveolar bone و سمان دندان cementum و رُباط‍های پیرادندانی است.

دندانپزشک عمومی که موفق به گذراندن دوره لثه‌پزشکی می‌شود به عنوان پریودنتیست (لثه‌پزشک) یا متخصص پریو شناخته می‌شود. پریودنتولوژی که پریودنتیکس (Periodontics) و تخصص لثه هم نامیده می‌شود شاخه‌ای از دندان‌پزشکی است که به بررسی و تشخیص و درمان بیماریهای مربوط به بافت‌های پیرادندانی می‌پردازد.
پیرادندان periodontium مجموعه‌ای از بافت‌های نگهدارندهٔ دندان‌ها است که پیرامون آنها را احاطه کرده و شامل لثه و استخوان آلوئول alveolar bone و سمان دندان cementum و رُباط‍‌های پیرادندانی است.

دندانپزشک عمومی که موفق به گذراندن دوره پریودنتولوژی می‌شود به عنوان پریودنتیست  یا متخصص پریو شناخته می‌شود.

بیماری‌های پرودنتال اشکال متفاوتی دارد ولی معمولا نتیجهٔ پیوستن پلاک‌های باکتریایی و انباشته شدن روی دندان و لثه، همراه با سازوکارهای ایمنی - التهابی و بقیهٔ عوامل خطر است که باعث آسیب رساندن به استخوان‌های فک و لثه‌ها در اطراف دندان‌های طبیعی می‌شود. اگر این بیماری‌ها درمان نشود، به تخرب لثه و از دست دادن دندان می‌انجامد.