خدمات
اصلاح طرح لبخند کودک

بازسازی و ترمیم دندانهای تخریب شده و تغییر رنگ یافته و بدفرم دندان های قدامی که در لبخند زیبای کودک موثر است و اصلاح طرح لبخند کودک باعث افزایش اعتماد به نفس و زیبایی بیشتر کودک و کاهش سطح فلورمیکروبی پوسیدگی زای داخل دهان کودکان می گردد.