خدمات
تشخیص و طرح درمان

در این مرکز دندانپزشک اطفال با ویزیت اولیه کودک پوسیدگی ها و مشکلات و ناهنجاری های دندانی و استخوانی کودک را تشخیص می دهد و نیاز به درمان ارتودنسی را بررسی می نماید . آموزش توسط دستیاران دوره دیده به کودک و والدین انجام می گیرد.