خدمات

-    خدمات دندانپزشکی در این مرکز برای کودکان و نوجوانان تا سن 12 سالگی بدون بیهوشی با کمک تکنیکهای روانشناسی کنترل و مهار اضطراب و ترس
-    رعایت کامل اصول استریلازیزاسیون با کمک دستگاههای اولتراسونیک و اتوکلاو کلاس B ایتالیا
-    بازسازی بافت دندانها با پرکردگیهای مخصوص اطفال با خاصیت آزادسازی فلوراید به منظور جلوگیری از عدد پوسیدگی مجدد
-    فلوراید تراپی (به صورت ژل-فوم به وارنیش) فیشورلسنیت به منظور پیشگیری از پوسیدگی
-    بازسازی دندانهای تخریب شده و ترمیم همرنگ دندان
-    درمان ریشه دندانهای شیری پالپوتومی و پالپوکتومی
-    نصب فضا نگهدارنده برای حفظ فضای دندان شیری از دست رفته
-    استفاده از روکش فلزی (S.S.C) برای بازسازی دندانهایی با تخریب وسیع
-    کنترل اضطراب با استفاده از تکنیکهای روانشناسی تا کودک بدون بیهوشی درمان موفق داشته باشد