یک دندانپزشک اطفال خوب باید درمانی با آرامش انجام دهد و با جلب همکاری کودک توسط تکنیکهای روانشناسی بتواند خاطره خوشی را تا زمان بزرگسالی برای ایشان به جا بگذارد.

بهترین دندانپزشک اطفال کسی است که درمانی بدون درد و بدون اضطراب با رعایت اصول علمی درمان و استریلیزاسیون انجام دهد و در ضمن ارتباط صمیمانه با کودک برقرار نماید . این از اهداف مرکز دندانپزشکی کودکان دکتر سیده نازیلا صدیق اورعی می باشد.

استفاده از تکنیکهای روانشناسی کنترل رفتاری در مهار اضطراب کودکان حتی کودکان بیش فعال

ایجاد اوقات لذت بخش در طی درمان کودکان

در این مرکز درمان در محیطی دوستانه و آرامش بخش برای کودکان صورت می گیرد .

خانم دکتر سیده نازیلا صدیق اورعی با سابقه درخشان فعالیت در بخش دندانپزشکی کودکان مرکز طبی کودکان دانشگاه تهران ،توانایی درمان کودکان غیر همکار برای درمان دندانپزشکی و یا با معلولیتهای جسمی و ذهنی را بدون بیهوشی دارا می باشند .